Large photo

Home | Index of articles

---

Om alfahannar (Alpha males)

Bland många däggdjursarter är den dominanta hanen, eller alfahannen, den enda som tillåts föröka sig och ha sexuellt umgänge. Hanar av lägre rang kan dock emellanåt nästla sig in och få åtnjuta tillgång till honor. Dock är det en förbjuden handling som straffas hårt av den dominanta hanen, om det kommer till hans kännedom. Emellertid har även den mest utvecklade arten förutom homosapiens inget språk, eller likvärda kommunikationsmedel för att bekräfta information. Dominanta hanar, liksom andra medlemmar av en art annan än homosapiens, får bara vetskap om sådant de kan iaktta.

Det mänskliga samhället är dock inte så extremt i sin struktur som samhällena hos vissa arter, där bara alfahannar förökar sig. Det finns en utpräglad tendens för alfahannar att söka sig till så många sexualpartners som möjligt, och renodlade alfahannar utmärker sig genom att lyckas erövra en större andel honor än vad som torde anses vara deras rättvisa lott.

Män vilka tillvinner sig en disproportionerlig andel kvinnor är nu för tiden ej angelägna om att göra var och en av sina erövringar till sin äkta maka. Mannen tenderar att nyttja en kvinna ett begränsat antal gånger, för att sedan avvisa henne.

För att fastställa graden av en mans polygama beteende bör vi således ej beakta hur många fasta förhållanden han har eller har haft vid en given tidpunkt, utan istället uteslutande se till hur många olika sexuella partners han haft utan att binda sig.

För en sådan statistisk skildring räknas en tillfällig sexuell akt mer än ett livslångt exklusivt förhållande. Det räknas mer eftersom det faktiskt i många samhällen är lättare att skaffa sig en fru än att ha en tillfällig förbindelse (i hela mellanöstern), och en man som gifter sig gör en större uppoffring än den som tillåts att använda en kvinna vid ett enstaka tillfälle.

En man som medger sig giftermålets förpliktelser skriver ofta över mycket av sina tillgångar och sin finansiella suveränitet. Detta beteende styrs av irrationellt tänkande, under ordinära omständigheter råder stor ovilja från mäns sida att ingå i ett äktenskap.

En alfahanne är per definition en man som får tillgång, eller kopulationsrättigheter till, så många kvinnor som möjligt, utan att tillåta en kvinna segern att bli dennes fru.

Ponera att vi har en grupp bestående av 1000 män och 1000 kvinnor. Låt oss vidare antaga att i denna grupp har kvinnorna i genomsnitt 10 sexualpartners var under sin livstid. Av dessa är i genomsnitt 1.5 sexuella förhållanden med män som är deras makar. På det hela taget återstår 8500 sexuella kontakter som ska inräknas för att erhålla vår statistik.

Min hypotes är att ringa 50 män bistår med mer än 5000 av dessa 8500 sexuella kontakter.

Vissa män är definitivt mer populära hos kvinnorna än andra. De är inte bara lite mer utan avsevärt mer populära.

Jag menar att i vilket som helst givet samhälle strävar runt 80 % av kvinnorna för endast 5 % av männen. Dock är dessa 5 % obotligt svåra att fås att ingå permanenta förhållande. Det är därför kvinnor som emellanåt är tillgängliga för alfahannar också kan nöja sig med permanenta förhållanden med beta- (medelmåttiga och villiga till giftermål), eller gamma- (undermåliga men villiga till giftermål) exemplar av arten.

---

Large photo

---

Home | Index of articles